Kancelaria spadkowa

Testamenty Zachowki Działy

Kancelaria adwokat Joanny Niesiołowskiej-Księżak wyspecjalizowała się w prowadzeniu spraw spadkowych podlegających prawu polskiemu. 


W swojej kilkunastoletniej praktyce adwokackiej adwokat Joanna Niesiołowska-Księżak prowadziła liczne sprawy o zachowek, ustalenie bezskuteczności wydziedziczenia, dział spadku, w tym także dział połączony ze zniesieniem współwłasności oraz wspólności majątkowej małżeńskiej a także sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w tym dotyczące ważności testamentu. 


Kancelaria prowadzi sprawy wyłącznie w sądach w Łodzi, Zgierzu i Brzezinach.


Przez wiele lat w ramach kancelarii spadkowej porad prawnych udzielał prof. Paweł Księżak, który dokonywał również wstępnej oceny spraw prowadzonych następnie przez adwokat Joannę Niesiołowską-Księżak. W dniu 10 października 2018 r. postanowieniem Prezydenta RP prof. Paweł Księżak został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Obecnie od pierwszego spotkania w kancelarii sprawę prowadzi osobiście adwokat Joanna Niesiołowska-Księżak.