W tym miejscu oferujemy nietypową rozrywkę dla miłośników prawa - kazusy z prawa spadkowego. Autorem kazusów jest profesor Paweł Księżak. 

Kazusy opierają się na następujących założeniach:

- stan faktyczny podany w kazusie jest kompletny, tzn. że jeśli o jakiejś okoliczności nie ma mowy, to nie występuje (np. jeśli w kazusie jest mowa o dzieciach A i B tzn. że nie ma innych dzieci ani małżonka i dalszych krewnych), to samo dotyczy szczególnych cech (np. małoletności, niezdolności do pracy itd.),

- stan faktyczny został udowodniony,

- zastosowanie znajduje prawo polskie,

- jeżeli nie podano wyraźnie inaczej, otwarcie spadku nastąpiło w chwili rozwiązywania kazusu a testament sporządzono dzień wcześniej.


W większości kazusy są trudne, tzn. że odpowiedzi nie są oczywiste i nie dają się łatwo wyprowadzić z jednego przepisu, lecz szukać ich należy szukać w wielu przepisach, orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz literaturze prawniczej. Niekiedy jednak nawet gruntowna kwerenda może nie gwarantować sukcesu. Do podanych kazusów nie zamieszczamy odpowiedzi, nie ma również nagród za ich rozwiązanie. Miłej zabawy!