Kazusy z rozrządzeń testamentowych część 1

1. Spadkodawca w testamencie własnoręcznym sporządzonym w dniu 10 maja 2000 r. powołał do spadku A oraz oświadczył, że „mieszkanie z chwilą mojej śmierci chcę, by przypadło B”. Spadkodawca zmarł w 2017 r. Mieszkanie warte jest 300.000 a pozostały spadek – 50.000. Spadkodawca był bezdzietny, pozostawił żonę M oraz rodziców R. Kto dziedziczy spadek? Jak zinterpretować rozrządzenie dotyczące mieszkania? Komu należy się zachowek i w jakiej wysokości? 


2. Spadkodawca miał dwoje dzieci A i B. Do całego spadku (o wartości 300.000) powołał A oraz ustanowił na rzecz B zapis zwykły w wysokości 100.000 zł pod warunkiem osiągnięcia przez B wieku 60 lat. W chwili śmierci spadkodawca B miał 27 lat. Czy, kiedy i czego może żądać B. 


3. Spadkodawca sporządził testament, w którym do całego spadku powołał A. Następnie sporządził drugi testament, w którym do oświadczył, że jego wolą jest, by kamienicę, którą odzyskał już po sporządzeniu pierwszego testamentu, otrzymał B. Wartość spadku to 5 mln z czego wartość kamienicy to 4 mln. Kto dziedziczy spadek i jakie znaczenie ma rozrządzenie dotyczące kamienicy.


4. Spadkodawca powołał do całego spadku swoich jedynych synów A i B oraz ustanowił w testamencie dwa zapisy zwykłe: na rzecz A mieszkania (o wartości 100.000 zł) i na rzecz B pieniędzy o wartości 10.000 zł. W skład spadku, poza mieszkaniem, wchodzą ruchomości i oszczędności o łącznej wartości 15.000 zł. Kto przeciw komu może wystąpić z jakimi roszczeniami i jakimi zarzutami może bronić się pozwany?