Tetsament I

1. Spadkodawca S sporządził testament notarialny, w którym ustanowił zapis windykacyjny na rzecz syna A obejmujący nieruchomość w centrum Warszawy, którą odziedziczył jako jedyny spadkobierca zmarłego wcześniej wuja Z, oraz powołał do spadku syna B. Nieruchomość wyceniona jest na 6 mln zł, zaś pozostały spadek to 100.000 zł. Po otwarciu spadku po S i stwierdzeniu praw do spadku i zapisu windykacyjnego doszło do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Z – sąd stwierdził, że spadek po Z nie dziedziczy S, lecz C. Kto dziedziczy spadek po S i jakie roszczenia przysługują innym osobom?


2. Spadkodawca S sporządził testament własnoręczny, w którym oświadczył, że „mój dom w Warszawie, przy ul.... zapisuję mojemu synowi A, a samochód, oszczędności i inne przedmioty zapisuję synowi B”. Po otwarciu spadku ustalono, że dom nie należy do S, o czym S nie wiedział. Dom ma wartość 6 mln zł a pozostały majątek 100.000 zł. Kto dziedziczy spadek po S?


3. Spadkodawca sporządził testament własnoręczny w dniu 10.12.2001 r., w którym powołał do spadku syna A oraz wydziedziczył syna B. Syn B ma małoletnią córkę W (wnuczkę spadkodawcy). W dniu 15.1.2010 r. spadkodawca sporządził testament notarialny, w którym odwołał „wszystkie wcześniejsze testamenty” i powołał do spadku osobę C. W dniu 5.3.2015 r. po kłótni z C w obecności świadków podarł wypis testamentu notarialnego, oświadczając, że go odwołuje. Chwilę później zmarł. Kto dziedziczy spadek i kto ma prawo do zachowku?


4. Spadkodawca miał synów A i B oraz wnuków W1 i W2 (dzieci A). W dniu 10.4.1999 r. sporządził testament, w którym do całego spadku powołał swojego wnuka W1. Po narodzinach wnuka W2 w 2005 r.zmienił testament i powołał do spadku wnuków w1 i w2. W 2007 r. odwołał dotychczasowe testamenty i powołał do spadku syna A. W 2010 r. odwołał testament z 2007 r. i powołał do spadku syna B, zaś w 2014 r. sporządził testament, w którym napisał, że „moją wola jest, by cały mój majątek został rozdzielony między biednych”. Kto dziedziczy spadek? Jakie znaczenie ma rozrządzenie z ostatniego testamentu? Komu i jakie roszczenia przysługują i jakimi zarzutami można się bronić?