Dlaczego wybrać kancelarię spadkową?

Wybór kancelarii spadkowej jest optymalnym rozwiązaniem dla osoby, która chce, by jej sprawa była przeprowadzona osobiście przez profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w prawie spadkowym albo która poszukuje najwyższej jakości porady prawnej z zakresu polskiego prawa spadkowego. 

Profesor Paweł Księżak udziela porad spadkowych dotyczących wszystkich kwestii związanych ze spadkami, w tym pomaga przy sporządzaniu testamentu i właściwym uregulowaniu spraw na wypadek śmierci. Wyjaśnia sytuację prawną, która może powstać po śmierci określonej osoby i sposobach zapobieżenia negatywnym skutkom majątkowym z tym związanym. Pomaga tworzyć strategię sukcesji przedsiębiorstwa, analizuje najbardziej skomplikowane problemy rodzinne na tle przyszłych rozliczeń spadkowych. 

Mecenas Joanna Niesiołowska-Księżak we współpracy z mecenasem Pawłem Księżakiem prowadzi sprawy spadkowe przed sądami w Łodzi, Zgierzu i Brzezinach: o stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne. 

Kancelarię spadkową wyróżnia rzeczywista specjalizacja w jednej, ściśle określonej dziedzinie prawa, tj. prawie spadkowym i kwestiami, które z tym się bezpośrednio łączą (np. zniesienie współwłasności). Kancelaria nie ma charakteru ogólnego i nie zajmuje się wszystkim, co związane z prawem: kancelaria nie przyjmuje spraw podatkowych, patentowych, ubezpieczeniowych, gospodarczych, odszkodowawczych, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnych, karnych, karnoskarbowych, przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Praw Człowieka itd. 

Porady udzielane są zawsze osobiście przez profesora Pawła Księżaka a sprawy przed sądem prowadzi osobiście adwokat Joanna Niesiołowska-Księżak. Kancelaria nie korzysta z pomocy praktykantów, aplikantów, studentów czy innych przypadkowych osób, jedynie w wyjątkowych sytuacjach losowych (np. choroba) możliwe jest wyznaczenie jednorazowego zastępcy, o ile będzie za tym przemawiał interes klienta. 

W kancelarii spadkowej uzyskają Państwo informację o optymalnym sposobie rozwiązania problemu. Nie zawsze najlepszą strategią jest proces cywilny. Jeśli istnieje możliwość ugodowego albo innego tańszego i szybszego załatwienia sprawy, zawsze będzie to wyraźnie wskazane. To samo dotyczy ewetnualnego ryzyka związanego z prowadzeniem sprawy.