Porady prawne udzielane są w siedzibie kancelarii w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. 68/70 lok. 33 jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (w razie braku kontaktu prosimy ponawiać próby w godzinach późniejszych).

Porady prawne udzielane są wyłącznie w dni powszechne w godzinach przedpołudniowych. 

Kancelaria prowadzi sprawy wyłącznie przed sądami w Łodzi, Zgierzu i Brzezinach. W wypadku klientów, których sprawy prowadzone są przed innymi sądami, możliwe jest jedynie udzielanie porad i przygotowywanie odpowiednich pism procesowe.  

Kancelaria mieści się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. 68/70 lok. 33 (nowy, żółty budynek położony na północnej stronie ulicy na odcinku między ulicami Sterlinga i Kamińskiego). Przy wejściu od ulicy jest brama z domofonem, należy przejść podwórkiem do klatki C (druga po lewej stronie) - jest kolejny domofon. Kancelaria mieści się na IV piętrze (jest winda).