Sposób działania kancelarii spadkowej:

Porady prawne udzielane są w siedzibie kancelarii po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

W czasie pierwszego spotkania przed powierzeniem sprawy adwokat Joanna Niesiołowska-Księżak dokonuje oceny merytorycznej sprawy oraz informuje o możliwościach rozwiązania problemu na drodze sądowej i pozasądowej, ocenia szanse i ryzyko związane ze sprawą.

Po ewentualnym przyjęciu sprawy do prowadzenia i uzyskaniu od klienta potrzebnych dokumentów i informacji, podejmowane są wszystkie niezbędne czynności zmierzające do zakończenia sprawy z sukcesem. Reprezentując klienta przed sądem, adwokat Joanna Niesiołowska-Księżak co do do zasady nie korzysta z zastępstwa aplikantów ani praktykantów i pozostaje z klientami w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym i emailowym. 

Adwokat Joanna Niesiołowska-Księżak prowadzi sprawy przede wszystkim przed sądami w Łodzi, Zgierzu i Brzezinach.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przez mecenas Joannę Niesiołowską-Księżak ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, jej skomplikowania oraz wartości przedmiotu sporu. Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia ustalany jest w sposób dogodny dla klienta, przy czym z reguły przy zawarciu umowy przyjmujemy zaliczkę a pozostała część wynagrodzenia płacona jest ratami do czasu zakończenia sprawy. Wynagrodzenie za ewentualne prowadzenie sprawy w II instancji lub przed Sądem Najwyższym ustalane jest odrębnie.