Sposób działania kancelarii spadkowej:

Porady prawne udzielane są w siedzibie kancelarii przez profesora Pawła Księżaka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Sprawy przed sądem prowadzi mecenas Joanna Niesiołowska-Księżak. 

W czasie pierwszego spotkania przed powierzeniem sprawy prof. Paweł Księżak dokonuje oceny merytorycznej sprawy oraz informuje o możliwościach rozwiązania problemu na drodze sądowej i pozasądowej, ocenia szanse i ryzyko związane ze sprawą.

Po ewentualnym przyjęciu sprawy do prowadzenia i uzyskaniu od klienta potrzebnych dokumentów i informacji, podejmowane są wszystkie niezbędne czynności zmierzające do zakończenia sprawy z sukcesem. Reprezentując klienta przed sądem, kancelaria co do do zasady nie korzysta z zastępstwa aplikantów ani praktykantów. 

Kancelaria prowadzi sprawy wyłącznie przed sądami w Łodzi, Zgierzu i Brzezinach.

Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie z tytułu ustnej porady prawnej udzielanej w kancelarii przez profesora Pawła Księżaka wynosi 250 zł. 

Koszt porady udzielanej przez e-mail ustalany jest indywidualnie, to samo dotyczy opinii pisemnych.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przez mecenas Joannę Niesiołowską-Księżak ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, jej skomplikowania oraz wartości przedmiotu sporu. Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia ustalany jest w sposób dogodny dla klienta, przy czym z reguły przy zawarciu umowy przyjmujemy zaliczkę a pozostała część wynagrodzenia płacona jest ratami do czasu zakończenia sprawy. Wynagrodzenie za ewentualne prowadzenie sprawy w II instancji lub przed Sądem Najwyższym ustalane jest odrębnie.

W razie przyjęcia sprawy do prowadzenia w postępowaniu sądowym, koszt porady (250 zł) zaliczany jest na poczet wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy otrzymują fakturę VAT, klienci indywidualni paragon z kasy fiskalnej (od 1 marca 2015 r.).