Szczegółowy zakres specjalizacji:

 1. Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
 • stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu
 • podważanie ważności testamentu
 • podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych
 • zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia
 • apelacje i skargi kasacyjne w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
 • wznowienie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • ustalanie ważności testamentu ustnego
 • sporządzanie wniosków do Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego

2. Prowadzenie spraw o zachowek:

 • dochodzenie zachowku
 • obrona przed żądaniami zachowku
 • dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczaniem darowizn
 • dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych
 • dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości
 • podważanie skuteczności wydziedziczenia
 • sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach o zachowek

 3. Prowadzenie spraw o dział spadku:

 • przygotowanie umownego działu spadku
 • sądowy dział spadku
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności
 • dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżonków
 • dział spadku połączony z podważaniem darowizn
 • dział spadku połączony z doliczaniem darowizn
 • dział spadku połączony z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości
 • apelacje i skargi kasacyjne w sprawach działowych

 4. Prowadzenie innych spraw spadkowych:

 • uchylenie się od skutków przyjęcia zadłużonego spadku
 • uchylenie się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego
 • dochodzenie wykonania zapisów i poleceń testamentowych
 • ustalanie niegodności dziedziczenia
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • zabezpieczenie spadku
 • wykonywanie testamentów
 • obniżenie zapisów zwykłych 
 • sprawy egzekucyjne związane ze spadkami

5. Przygotowywanie pism w sprawach spadkowych - usługa ta dotyczy w szczególności osób, których sprawy spadkowe odbywają się w sądach innych niż w Łodzi, Zgierzu i Brzezinach.

6. Sprawy związane z nieruchomościami:

 • spory o własność nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych
 • zasiedzenie nieruchomości
 • podział majątku wspólnego małżonków 
 • zniesienie współwłasności