Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-30 września 2018 r. kancelaria będzie nieczynna.


Zakres pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię spadkową:

Profesor Paweł Księżak udziela porad spadkowych dotyczących wszystkich kwestii związanych ze spadkami podlegającymi prawu polskiemu.

Mecenas Joanna Niesiołowska-Księżak we współpracy z mecenasem Pawłem Księżakiem prowadzi sprawy spadkowe przed sądami w Łodzi, Zgierzu i Brzezinach: o stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne. 

Kancelaria nie prowadzi spraw (administracyjnych) dotyczących podatku spadkowego ani spraw dotyczących spadków zagranicznych. 

Szczegółowy zakres specjalizacji:

 1. Porady spadkowe:

 • ogólne doradztwo spadkowe w zakresie polskiego prawa spadkowego
 • pomoc w sporządzeniu testamentu
 • analiza testamentów
 • uregulowanie spraw na wypadek śmierci
 • wybór optymalnego rozwiązania w sprawie spadkowej
 • porady w zakresie zachowku i wydziedziczenia
 • porady w zakresie długów spadkowych
 • przygotowanie sukcesji przedsiębiorstwa
 • analiza klauzul w umowach spółek pod kątem prawnospadkowym

 2. Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
 • stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego na podstawie testamentu
 • podważanie ważności testamentu
 • podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych
 • zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia
 • apelacje i skargi kasacyjne w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
 • wznowienie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • ustalanie ważności testamentu ustnego

3. Prowadzenie spraw o zachowek:

 • dochodzenie zachowku
 • obrona przed żądaniami zachowku
 • dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczaniem darowizn
 • dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych
 • dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości
 • podważanie skuteczności wydziedziczenia
 • sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach o zachowek

 4. Prowadzenie spraw o dział spadku:

 • przygotowanie umownego działu spadku
 • sądowy dział spadku
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności
 • dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżonków
 • dział spadku połączony z podważaniem darowizn
 • dział spadku połączony z doliczaniem darowizn
 • dział spadku połączony z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości
 • apelacje i skargi kasacyjne w sprawach działowych

 5. Prowadzenie innych spraw spadkowych:

 • uchylenie się od skutków przyjęcia zadłużonego spadku
 • uchylenie się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego
 • dochodzenie wykonania zapisów i poleceń testamentowych
 • ustalanie niegodności dziedziczenia
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • zabezpieczenie spadku
 • wykonywanie testamentów
 • obniżenie zapisów zwykłych 
 • sprawy egzekucyjne związane ze spadkami

6. Przygotowywanie pism w sprawach spadkowych - usługa ta dotyczy w szczególności osób, których sprawy spadkowe odbywają się w sądach innych niż w Łodzi, Zgierzu i Brzezinach.

7. W razie potrzeby prowadzimy sprawy pojawiające się w związku ze sprawami spadkowymi, przede wszystkim związane z podziałem majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków i zasiedzenie.