Prawnicy tworzący kancelarię spadkową to:


prof. nadzw. UŁ dr hab. Paweł Księżak, radca prawny

Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, kierownikiem Zakładu Obrotu Nieruchomościami i Prawa Rolnego. 

Wielokrotnie prowadził wykłady, szkolenia i seminaria dla sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów notarialnych i adwokackich z zakresu prawa spadkowego. 

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym kilkudziesięciu glos do orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących przede wszystkim prawa spadkowego, współautor dwóch komentarzy do kodeksu cywilnego. Autor jedynej monografii w polskiej literaturze prawniczej na temat zachowku, która doczekała się już dwóch wydań i pierwszej monografii poświęconej zapisowi windykacyjnemu. Jest autorem najobszerniejszego podręcznika akademickiego dotyczącego prawa spadkowego (Wolters Kluwer 2017). 

Reprezentuje strony w postępowaniach spadkowych, sporządza pisma i opinie w skomplikowanych sprawach cywilnych.

Jest arbitrem stałym w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Jest przewodniczącym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Łódzkiego.

Joanna Niesiołowska-Księżak, adwokat

Specjalizuje się w prawie spadkowym. W swojej kilkunastoletniej praktyce adwokackiej prowadziła liczne sprawy o zachowek, ustalenie bezskuteczności wydziedziczenia, dział spadku, w tym także dział połączony ze zniesieniem współwłasności oraz wspólności majątkowej małżeńskiej a także sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w tym dotyczące ważności testamentu.